FAQ

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Welkom bij de veelgestelde vragen van uw online shop Citroën Accessoires..
Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de online shop Citroën Accessoires.
U kunt de Algemene Verkoopvoorwaarden en Wettelijke Vermeldingen op de website raadplegen.

Met wie moet ik contact opnemen als er zich een probleem voordoet met betrekking tot de bestelling?
Uw bevoorrechte contactpersoon is de verantwoordelijke die in het verkooppunt van uw keuze werd aangeduid.

Voor alle andere problemen kunt u contact opnemen met de Klantendienst van Citroën door te surfen naar Citroën.be / Contact / Contacteer ons.


ARTIKELS

Welke producten vind ik in de online shop Citroën Accessoires?
In België wordt u online een selectie van gecommercialiseerde accessoires voor Citroën-voertuigen aangeboden.

Hoe vind ik een product terug in de online shop Citroën Accessoires?
Om een accessoire te zoeken moet u in de eerste plaats in het deel "Kies uw voertuig" preciseren voor welk voertuig u accessoires wenst te kopen. Vervolgens kunt u uw accessoires zoeken:
- via de zoekmachine Voer in het zoekveld een zoekwoord of een productreferentie in. Voorbeeld: "parfum" of "99XXXX" als u op zoek bent naar een luchtparfum voor uw voertuig.
- per categorie / subcategorie. Klik op de verschillende categorieën en subcategorieën om het product te zoeken. Voorbeeld: "Comfort / Parkeerhulp" als u op zoek bent naar een parkeerhulpsysteem voor aan de achterzijde van uw voertuig.

Worden alle producten die zich in de online shop Citroën Accessoires bevinden online verkocht?
Ja, alle accessoires die op deze site worden aangeboden, kunnen online aangekocht worden.

Zijn alle producten die zich in de online shop Citroën Accessoires bevinden in voorraad?
De producten die op de site worden aangeboden, zijn in 95% van de gevallen binnen de 48u beschikbaar in uw verkooppunt.
Indien een product voor langere tijd niet meer beschikbaar zou zijn, zal uw verkooppunt contact met u opnemen om u een vervangende oplossing aan te reiken of een terugbetaling van uw bestelling voor te stellen.

Waarom is een accessoire voor mijn voertuig niet beschikbaar in de online shop Citroën Accessoires?
Als u een accessoire niet terugvindt in de online shop Citroën Accessoires, is het mogelijk dat:
- het accessoire dat u zoekt niet compatibel is met uw voertuig
- het accessoire in België niet meer gecommercialiseerd wordt
- we ervoor gekozen hebben om het accessoire in kwestie niet online te verkopen.

Welke informatie vind ik op de productfiches van de accessoires?
Op een productfiche van een accessoire vindt u: de naam en de referentie van het product, de categorie en de subcategorie waartoe het behoort en de verkoopprijs incl. btw en excl. plaatsingskosten. Een pictogram geeft ook aan dat een interventie van een gespecialiseerde technieker nodig is. U wordt via de productfiche ook geïnformeerd over het feit dat er al dan niet andere onderdelen nodig zijn voor een correcte plaatsing / gebruik van het accessoire.
Gelieve u te informeren in uw verkooppunt m.b.t. de prijs voor de plaatsing van het gekozen accessoire. De prijzen die worden aangegeven op de productfiches omvatten louter de prijs voor de hoofdreferentie. De prijzen voor bijkomende referenties die nodig zijn voor een correcte plaatsing of gebruik van het product, evenals de prijs voor de montage zelf, zijn niet inbegrepen.

Wat betekent het pictogram op de productfiches?
Dit pictogram geeft aan dat er een interventie van een gespecialiseerde technieker nodig is om uw accessoire te plaatsen.


BESTELLINGEN

Waarom moet ik het voertuigidentificatienummer invoeren om bepaalde producten te bestellen?
Voor de accessoires die door een technieker moeten worden geïnstalleerd, moet u uw voertuigidentificatienummer invoeren zodat uw Citroën-verkooppunt u het gepaste tarief kan aanbieden voor de plaatsing van uw accessoire op uw voertuig.

Kan ik een bestelling plaatsen in een online shop Citroën Accessoires van een ander land?
Neen, u kunt alleen orders plaatsen in de online shop Citroën Accessoires van het land waar u woont.

Hoe kan ik de hoeveelheid aanpassen / referenties wissen in mijn winkelmand?
U kunt op elk moment uw winkelmand openen door op de knop "Uw Winkelmand" te klikken of open uw winkelmand nadat u een product hebt toegevoegd door op "Mijn selectie weergeven" te klikken. In de winkelmand kunt u dan referenties wissen of de hoeveelheid van elk toegevoegd product aanpassen.

Ik heb geen bevestigingse-mail ontvangen. Hoe kan ik mijn overzicht bemachtigen? Kan ik mijn bestelling opvolgen op de site?
Indien u geen bevestigingse-mail ontvangen hebt, kunt u controleren of uw bestelling goed aangekomen is door het verkooppunt, waar u uw accessoires zonet besteld hebt, telefonisch of per e-mail te contacteren.
Om te bestellen via de online shop Citroën Accessoires hoeft u geen account aan te maken. Daarom zult u niet automatisch een statusoverzicht van uw bestelling ontvangen.

Hoe weet ik dat mijn bestelling in goede orde ontvangen werd?
De bevestiging van de online betaling geeft aan dat uw bestelling in goede orde ontvangen werd.
Indien de verwerking van uw betaling wat meer tijd in beslag zou nemen, zult u per e-mail op de hoogte gebracht worden van uw succesvolle betaling.
Uw verkooppunt zal tijdens de verschillende stappen van het aanmaakproces van uw bestelling opnieuw contact met u opnemen. Raadpleeg de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bijkomende informatie.

Hoe weet ik dat mijn bestelling beschikbaar is in het verkooppunt of onderweg is om thuis geleverd te worden?
Uw verkooppunt zal contact met u opnemen om u te informeren over de status van uw bestelling.

LEVERING

Kan ik de bestelling thuis laten leveren?
Ja, uw verkooppunt kan u een thuislevering aanbieden (alleen in België). Raadpleeg de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bijkomende informatie.

Waarom kan ik de thuislevering niet voor alle producten kiezen?
Via de online shop Citroën Accessoires kunt u accessoires kopen die door een technieker moeten worden geplaatst. In dergelijke gevallen laten we u gewoon weten dat het accessoire beschikbaar is in uw verkooppunt. Het is dus niet mogelijk om een bestelling die een accessoire met plaatsing bevat, thuis te laten leveren.

Kan ik mijn bestelling komen afhalen in het verkooppunt?
Ja, het door u gekozen verkooppunt zal u met genoegen ontvangen wanneer u uw bestelling komt afhalen, of zal u voorstellen om uw bestelling op te halen in een Citroën-tussenverkooppunt.
We raden u aan contact op te nemen met uw verkooppunt om u ervan te vergewissen dat de bestelling wel degelijk werd afgerond alvorens u zich ernaartoe begeeft.

Hoeveel bedragen de verzendingskosten voor de thuislevering?
In de stap "Mijn contactgegevens" delen wij u de verzendingskosten mee die van toepassing zijn voor uw bestelling. Raadpleeg de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bijkomende informatie.

Is de terbeschikkingstelling van de bestelling in het verkooppunt echt gratis?
Ja, de terbeschikkingstelling aan de desk van uw verkooppunt of aan de desk van een tussenverkooppunt dat u werd voorgesteld, is gratis.

Kan ik de bestelling thuis laten leveren als ik in het buitenland woon?
Neen, het spijt ons, we leveren niet in het buitenland.

Hoe kan ik het land van het leverings- of facturatieadres wijzigen?
Dat is niet mogelijk. De leverings- en facturatieadressen zijn noodgedwongen identiek.
Indien u een product wenst te bestellen met een facturatie- / leveringsadres in een ander land, moet u naar de online shop Citroën Accessoires van dat land surfen, als die bestaat.


BETALING EN PRIJS

Ik heb geen bankkaart. Wat moet ik doen?
Het spijt ons maar momenteel bieden we uitsluitend dit betalingsmiddel aan.
We raden u aan contact op te nemen met uw verkooppunt met de afgedrukte versie van het overzicht van uw bestelling.

Waaruit bestaan de kortingen die in de online shop Citroën Accessoires worden aangeboden?
De kortingen die in de online shop Citroën Accessoires worden aangeboden zijn constructeurskortingen die alleen geldig zijn in de online shop Citroën Accessoires, welk verkooppunt u ook kiest.

VERKOOPPUNTEN

Waarom is een Citroën-verkooppunt niet beschikbaar in de online shop Citroën Accessoires?
In de online shop Citroën Accessoires vindt u alleen de deelnemende Citroën-verkooppunten. Indien u een door u gekend Citroën-verkooppunt niet terugvindt, betekent dat dat dit verkooppunt nog niet deelneemt aan de online shop Citroën Accessoires.

Ik vind de contactgegevens van het verkooppunt dat ik geselecteerd heb, niet meer terug. Waar vind ik ze?
U vindt de contactgegevens van het verkooppunt in het menu "contacteer ons" van de website van het verkooppunt of direct op de fiche van uw verkooppunt op het moment dat u het kiest, in de stap "Overzicht" tijdens het bestellen en ook in de bevestigingse-mail van de bestelling.


HERROEPINGSRECHT, TERUGZENDING EN TERUGBETALING

Voordat u enig product terugzendt, neemt u contact op met het verkooppunt dat vermeld wordt op uw factuur en in de bevestigingse-mail, om een terugzendingsnummer te bekomen voor uw pakket. Zonder dit nummer zal het pakket niet teruggenomen, geruild of terugbetaald kunnen worden.
Het bekomen van een terugzendingsnummer betekent niet dat uw terugbetaling aanvaard wordt. De omruiling of de terugbetaling van de producten zal pas gebeuren nadat de dienst-na-verkoop van het verkooppunt alles gecontroleerd heeft.

In overeenstemming met de consumentenwet hebt u het recht om de bestelling die u via de website geplaatst hebt terug te roepen, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.
Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na de dag dat uzelf of een derde, die niet de transporteur is en door u werd aangeduid, de bestelde accessoires fysiek in zijn bezit heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u uw beslissing met een brief, een fax of een e-mail ter kennis brengen van het verkooppunt dat u het accessoire verkocht heeft en waarvan u de contactgegevens op de website en in de bevestigingse-mail van de bestelling vindt.
U kunt ook de onderstaande tekst overnemen en deze bezorgen aan het verkooppunt dat u het accessoire heeft verkocht:

Ter attentie van [naam van het Citroën-verkooppunt dat u het product heeft verkocht]
Ik/Wij(*) breng (brengen) u hierbij op de hoogte dat ik (wij) (*) mijn (ons), herroepingsrecht wil uitoefenen met betrekking tot de verkoop van het onderstaande product:
Besteld op / ontvangen op (*):
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) [alleen voor de kennisgeving van dit formulier op papier]
Datum
(*) Schrappen wat niet past

Indien u uw herroepingsrecht uitoefent binnen de bovenvermelde termijn, zal het verkooppunt dat u het accessoire heeft verkocht u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen (bijvoorbeeld per e-mail) en de betalingen terugstorten die ze van u hebben ontvangen, ten laatste 14 dagen vanaf de dag waarop het verkopende Verkooppunt op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping.

Het verkooppunt zal overgaan tot terugbetaling door gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel dan hetwelk u gebruikt hebt voor de bestelling, tenzij uitdrukkelijk met u werd overeengekomen om een ander betaalmiddel te gebruiken. In elk geval zal deze terugbetaling voor u geen kosten tot gevolg hebben.
Het verkooppunt zal de terugbetaling kunnen uitstellen tot hij het (de) accessoire(s) goed ontvangen heeft of tot u hem een verzendingsbewijs van het (de) accessoire(s) bezorgt. De datum die hierbij weerhouden wordt, is de datum van het feit dat zich het eerste voordoet.

Hoe kan ik een bestelling terugzenden?
Wanneer u een product of een bestelling wenst terug te zenden, vragen wij u de terugzendingsprocedure die beschreven wordt onder de vraag "Hoe gaat de terugzendingsprocedure van een bestelling in zijn werk?" te volgen en na te leven om zo de kwaliteit van de service te optimaliseren.

Hoe bekom ik de terugbetaling van een bestelling?
Om de terugbetaling van een bestelling te bekomen, moet u alle producten waarvoor u een terugbetaling wenst, terugzenden volgens de procedure die beschreven wordt onder de vraag "Hoe gaat de terugzendingsprocedure van een bestelling in zijn werk?

Hoe zend ik een product terug dat onder de garantie valt?
Wanneer u een product onder garantie wenst terug te zenden, gelieve dan de terugzendingsprocedure te volgen die beschreven wordt onder de vraag "Hoe gaat de terugzendingsprocedure van een bestelling in zijn werk?". Vink op de terugzendingsbon de reden "Defect product" aan. Vermeld op de doos "GARANTIE Online Shop Accessoires" en het terugzendingsnummer.

Hoe gaat de terugzendingsprocedure van een bestelling in zijn werk?
U kunt ons na ontvangst van de bestelling één of meerdere producten terugzenden binnen de termijn die in de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt gespecifieerd.

1) U kunt zich aanmelden bij het verkooppunt dat u het product verkocht heeft of bij het tussenverkooppunt dat door datzelfde verkooppunt werd aangeduid.
2) U kunt uw product(en) ook terugzenden en het (ze) op eigen initiatief laten afleveren door de onderstaande procedure te volgen:
a. Houd het terugzendingsnummer dat uw verkooppunt u gegeven heeft, bij de hand en vul de terugzendingsbon correct in (op te vragen bij uw verkooppunt).
b. Plaats uw product opnieuw in de oorspronkelijke verpakking en steek alles indien nodig in een nieuwe doos.
c. Zet uw product goed vast zodat het tijdens het transport niet kan bewegen. Maak gebruik van verfrommeld papier of noppenfolie om alle risico's op schade te vermijden. We raden u aan bijzondere aandacht te besteden aan het vastzetten van zware en/of breekbare producten, die in moeilijke omstandigheden getransporteerd zullen worden. Zorg ervoor dat het product goed vastzit in de doos en respecteer de richting van de pijlen. Vergeet uw vooraf ingevulde terugzendingsbon met terugzendings- en bestelnummer er niet bij te voegen, evenals uw aankoopfactuur.
e. Sluit uw pakket opnieuw met verpakkingsplakband om het steviger te maken en om te voorkomen dat het tijdens het transport opnieuw open gaat.
f. Vermeld op de doos "TERUGZENDING Online Shop Accessoires" en het terugzendingsnummer. Zend uw collo verplicht met Colissimo Tracking (of eender welke terugzendingsdienst met tracking) naar het adres van uw verkooppunt dat u op de factuur/orderbevestiging vindt. De terugzendingskosten blijven voor uw rekening. Aarzelt u niet uw pakket te verzekeren indien de teruggezonden goederen waardevol zijn. In geval van verlies, vertraging of schade zal het verkooppunt alle aansprakelijkheid afwijzen. Houd uw inleveringsbewijs en pakketnummer zorgvuldig bij.

Opgelet: Het materiaal moet zorgvuldig ingepakt worden. De verantwoordelijke van de dienst-na-verkoop van het verkooppunt behoudt zich het recht voor om Om te worden aanvaard, moet het product in perfecte staat van commercialisering zijn. Indien uw aanvraag buiten de toegewezen termijn valt en/of indien de verpakking gescheurd, gemerkt of geplakt is en/of indien het product gebruikt werd of sporen van montage vertoont, zal uw terugzending geweigerd worden. Naargelang uw betaalmethode zal u na ontvangst van het teruggezonden product via cheque of via overschrijving (in geval van betaling via bankkaart) terugbetaald worden.

Belangrijk: Gelieve ons een handgeschreven brief te bezorgen die op erewoord attesteert dat het product conform het gebruik ervan gemonteerd en gebruikt werd, evenals een kopie van de aankoopfactuur. Er zal geen omruiling of terugbetaling aanvaard worden voordat de leverancier van het product daar zijn goedkeuring voor gegeven heeft.
Versie 2 (02/02/2016)